Bine ai venit pe site-ul Primariei Tirgu Ocna!

INVITATIE

 

       Avem deosebita plãcere de a vã invita sã participaţi in data de 25.06.2016, ora 14.00 , in sala Casei de cultura la şedinţa de constituire a Consiliului local al oraşului Tirgu Ocna şi prezentarea validării alegerii domnului Ştefan Şilochi in funcţia de primar al oraşului Tirgu Ocna .

          Vã mulţumim !

 SECRETARUL ORAŞULUI TÎRGU OCNA,

 Corina VĂSOIU

 

CONSULTARE PUBLICĂ PROPUNERE PROIECT 

”Valorificare turistică şi modernizare infrastructură specifică în stațiunea balneoclimatică Tîrgu Ocna”

          Primăria orașului Tirgu Ocna, lansează spre consultare publică, proiectul investițional ”Valorificare turistică şi modernizare infrastructură specifică în stațiunea balneoclimatică Tîrgu Ocna” care vizează dezvoltarea infrastructurii suport pentru maximizarea potențialului turistic al stațiunii balneoclimatice Tîrgu Ocna, clasificată conform prevederilor OG nr. 109/2000, cu modificările și completările ulterioare. Proiectul, aflat în faza de concept, va fi propus la finanțare din fonduri nerambursabile alocate prin Axa prioritară 7, Prioritatea de investiții 7.1 din cadrul POR 2014-2020.
            I. PREZENTAREA STAȚIUNII TÎRGU OCNA ȘI IMPORTANȚA PROIECTULUI

            Din punct de vedere turistic, elementele definitorii pentru orașul Tirgu Ocna sunt izvoarele minerale cu efecte benefice asupra sănătății și punctul turistic din Salina Tg. Ocna.

         În ultimii ani, stațiunea balneoclimatică Tirgu Ocna, caracterizată de bioclimatul său tonic, stimulent pentru refacerea sănătății turiștilor, a cunoscut o dezvoltare accelerată, devenind o componentă de creștere a economiei locale, grație ascensiunii numărului de turiști atrași (în medie aproximativ 10.000 anual). Dinamizarea turistică a stațiunii, înregistrată în ultimii ani, se impune a fi valorificată și susținută prin realizarea de investiții în infrastructura de utilitate publică, care să constituie suport pentru creșterea atractivității avantajelor competitive ale stațiunii în rândul turiștilor, sub toate aspectele legate de confort, mobilitate, siguranță, ambianță și opțiuni de petrecere a timpului liber în vederea creșterii eficienței economice, concomitent cu sporirea numărului de salariați pe plan local.

          II. DESCRIEREA PROIECTULUI
 Principalele intervenții și activități vizate prin proiectul de investiții propus sunt:
 - reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere de interes turistic, inclusiv a unităților din corpul drumului (străzile: Maior Roșița, Nicolae Arbănaș, Poet Ion Grămadă, Eremia Grigorescu, Alexandru cel Bun, Constantin Mușat, Bradului, 1 Mai, Răducanu, Podul de Fier, Ion Diaconescu, Tisești, Oituz, Mihai Eminescu, Tudor Vladimirescu, Verii, Gării, Petre Ispirescu, Toamnei, Văleni, Podei, Fântâna cu apa rece);
- reabilitarea aleii pietonale – Pietonal Victoria;
- amenajarea de locuri de parcare în zona străzilor supuse modernizării și care permit astfel de investiții;
- amenajarea de piste de bicicletă care să asigure o conectivitate a principalelor puncte de atracție turistică a stațiunii;
- dezvoltarea și modernizarea sistemului de iluminat public atât din zona străzilor supuse modernizării cât și a spațiilor verzi și de agrement în vederea asigurării unui ambient confortabil, adecvat promenadelor și pe timpul nopții comunității și turiștilor;
- crearea și amenajarea de spații verzi și de agrement/recreere în zonele Parc Măgura, Piațetă Primărie și zonă campare Tisești;
- realizarea de materiale și acțiuni de promovare în vederea creșterii vizibilității, notorietății și atractivității stațiunii balneoclimatice.
        III. BUGET ESTIMAT AL PROIECTULUI
     Valoarea totală estimată a proiectului de investiții este de aproximativ 5.000.000 euro, 98% reprezentând finanțarenerambursabilă și 2% cofinanțarea Orașului Tirgu Ocna.
        Proiectul de investiții este supus consultării publice de către orașul Tirgu Ocna pentru un termen de 30 de zile, începând cu data de 22.06.2016 și până la data de 22.07.2016, fișă de prezentare a proiectului fiind publicată pe site-ul Primăriei orașului Tirgu Ocna: www.tirguocna.ro la urmatorul link : Fisa de prezentare a proiectului Valorificare turistică şi modernizare infrastructură specifică în stațiunea balneoclimatică Tîrgu Ocna
      Pentru informații suplimentare, sugestii și propuneri de îmbunătățire a investiției, persoana de contact este arh. Voleanschi Roxana-Elena, iar datele de contact sunt tel. 0725576073, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
       

 

ANUNŢ

În temeiul art. 12, alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi, Consiliul Local al oraşului Tirgu Ocna a adoptat Hotărârea nr. 95 din 21.12.2015 prin care a fost aprobată:

Procedura de anulare a unei cote de 73.3% de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare constând în impozite şi taxe locale, datorate bugetului local de către persoanele fizice şi persoanele juridice de pe raza administrativ teritorială a oraşului Tirgu Ocna.

Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice şi juridice care datorează majorări de întârziere bugetului local al oraşului Tirgu Ocna, pentru neachitarea impozitelor şi taxelor locale la termenul de 30.09.2015, cu excepţia celor de natură contractuală.

Pentru a beneficia de aceste scutiri, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

1.Depunerea cererilor pentru a beneficia de aceste facilităţi până la data de 31.01.2016, inclusiv, la Biroul Impozite şi Taxe;

2.Achitarea integrală a obligaţiilor fiscale principale restante la 30.09.2015, precum şi a cotei de 26,7% din majorările aferente obligaţiilor fiscale principale, existente în sold la data plăţii.

 

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la sediul primăriei - Biroul Impozite şi Taxe.

 

A N U N T

            Primaria orasului Tirgu Ocna aduce in atentia cetatenilor prevederile Hotarari Autoritatii Electorale Permanente nr. 11/2015 privind aprobarea Metodologiei de admitere in Corpul expertilor electorali .

          Avand in vedere faptul ca, potrivit art. 16 alin.5 din Legea nr. 208/2015 primarii au obligatia de a redirectiona cererile depuse de persoanele interesate sa faca parte din corpul expertilor electorali catre Autoritatea Electorala Permanenta, avem rugamintea de a depune la sediul Primariei orasului Tirgu Ocna – Secretar oras  cererea insotita de o copie a actului de identitate si o copie a actului de studii.

          Mai multe informatii puteti obtine accesand documentele atasate.

          - Material de informare - Corpul expertilor electorali

          - HOTĂRÂREA Autoritătii Electorale Permanente Nr. 11/2015 privind aprobarea Metodologiei de admitere în Corpul experţilor electorali    
          
- Cerere de admitere in Corpul expertilor electorali din tara pe baza de aviz favorabil

        -  Cerere de admitere in Corpul expertilor electorali din tara pe baza de examen

 

UNICEF

 

ANUNT DE INTERES PUBLIC

     Primăria Oraşului Tîrgu Ocna şi Reprezentanţa UNICEF în România anunţă lansarea recensământului comunitar din oraşul Tîrgu Ocna începând cu luna septembrie 2015

         Recensământul comunitar reprezintă un demers inovator ce implică colectarea de date privind situaţia tuturor gospodăriilor din orasul Tîrgu Ocna şi face parte din activităţile comune pe care Primăria Tîrgu Ocna le va derula în parteneriat cu Reprezentanţa UNICEF în România în intervalul 2015-2017.

Participarea la acest proces are un caracter voluntar, Primăria încurajând întreaga populaţie a oraşului Tîrgu Ocna să susţină îmbunătăţirea intervenţiilor din domeniile social, educaţional şi medical prin participarea activă la acest proces.

Informaţiile colectate de către lucrătorii comunitari au caracter confidenţial şi vor fi utilizate exclusiv pentru a sprijini procesul de îmbunătăţire a intervenţiilor la nivel local, judeţean şi naţional din educaţie, sănătate şi protecţie socială.

  De ce acest proces?

Pentru

A cunoaşte mai bine nevoile sociale, educaţionale şi medicale ale tuturor copiilor şi familiilor din comunitate;

- A oferi răspunsuri în timp real la nevoile identificate;

- A planifica intervenţii eficiente, care răspund nevoilor reale ale tuturor copiilor şi familiilor din comunitatea X în domeniul medical, social şi educaţional;

- A preveni situaţiile de risc la nivel comunitar;

- A îmbunătăţi nivelul de viaţă al întregii comunităţi, facilitând accesul la un pachet minim de servicii, respectiv servicii medicale, educaţionale şi sociale de bază;

- A susţine dezvoltarea potenţialului tuturor copiilor din comunitatea noastră!

  Ce pot face eu? / Cum pot sa ajut?

- Facilitarea accesului lucrătorilor comunitari în gospodărie;

 - Oferirea de informaţii precise la întrebările formulate de către lucrătorul comunitar.

  Lista lucrătorilor comunitari implicaţi în acest proces :

- Mitrofan Brindusa- asistent medical

- Spoiala Mihaela- asistent medical

- Bors Maricica- asistent social

- Dinu Alina- asistent social

 Primar,

Ec. Stefan Silochi

 

Primaria orasului Tirgu Ocna, în calitate de operator - notificat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal,  conform prevederilor legale în vigoare, are obligatia de a respecta caracterul privat si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane. De asemenea, are obligatia de a administra, în conditii de siguranta, bazele de date anume create pentru indeplinirea atributiilor legale ce-i revin si de a asigura persoanelor înregistrate, în calitate de persoane vizate, drepturile anume prevăzute în cuprinsul Legii nr. 677/2001 - pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările ulterioare.

               Ca o garantie a realizarii scopului declarat al legii cadru, drepturile ce revin persoanei vizate le puteti vizualiza accesand INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR TIRGU OCNA 

ANUNT IMPORTANT

         Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tirgu Ocna , cu sediul in orasul Tirgu Ocna, str. Trandafirilor, nr. 1, jud. Bacau, face apel catre toti cetatenii din orasul Tirgu Ocna si localitatile arondate serviciului – comunele Pirgaresti si Tirgu Trotus pentru a-si verifica periodic termenul de valabilitate al actelor de identitate detinute , iar in situatia detinerii unui act de identitate cu termen de valabilitate expirat sau care urmeaza sa expire , informeaza ca in conformitate cu O.U.G. nr. 97/2006 au obligatia de a se prezenta la sediul serviciului de la locul de domiciliu sau de resedinta, in vederea punerii in legalitate cu un nou act de identitate.