Procese verbale | Hotãrâri
An / Luna Nr. Cuvinte cheie  
     
12.2014108 aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul modernizare 4 strazi din orasul tirgu ocna str.viisoara, str.cpt. busila str. daniela caurea si str. tabacari.pdf
12.2014107privind rectificarea bugetului local.pdf
12.2014106 modificarea art. 1 din h.c.l. nr. 9 din 2011 pentru aprobarea punerii la dispozitia proiectului extinderea si reabilitarea infrastucturii de apa si apa uzata in judetul bacau a terenurilor.pdf
12.2014105 atribuirea in folosinta gratuita a imobilului din str. vilcele, nr. 193, jud. bacau (fosta gradinita), catre parohia sfintii apostoli petru si pavel .pdf
12.2014104 respingerea proiectului de hotarare cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul orasului tg-ocna pentru anul 2015.pdf
12.2014103 privind desemnarea d-lui consilier pascalin valentin nelu presedinte de sedinta pentru luna ianuarie 2015.pdf
12.2014102privind rectificarea bugetului local.pdf
11.2014101 aprobarea inchirierii imobilului din orasul tirgu ocna, str. v. alecsandri (fosta centrala termica) in care isi desfasoara activitatea echipa de interventie apa canal din cadrul punctului de lucru tirgu ocna apartinand s.c.crab s.a..pdf
11.2014100 rectificarea bugetului local.pdf
11.2014 99 achizitia serviciilor juridice de consultanta , asistenta si reprezentare in instanta a orasului si a consiliului local tirgu ocna.pdf
11.2014 98 insusirea rapoartelor de evaluare intocmite in vederea vanzarii unor terenuri apartinand domeniului privat al orasului tirgu ocna, prin procedura de licitatie publica.pdf
11.2014 97 predarea catre m.d r.a.p. prin compania nationala de investitii (c.n.i.) s.a. a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii reabilitarea,modernizarea si dotarea casei de cultura.pdf
11.2014 96 desemnarea d-lui consilier pantiru cristinel presedinte de sedinta pentru luna decembrie 2014.pdf
10.201495 completare domeniul public.pdf
10.201494 rap. de evaluare -vanzare terenuri.pdf
10.201493aprobarea strategiei de dezvoltare durabila a orasului tg.ocna pentru perioada 2014 - 2020.pdf
10.201492 statul de functii pentru anul scolar 2014 - 2015 pentru personalul nedidactic din institutiile de invatamant aflate sub autoritatea consiliului local al orasului tirgu ocna.pdf
10.201491 completare domeniu privat.pdf
10.201490 cota drept de administrare.pdf
10.201489 planul de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului si a serviciilor subordonate consiliului local al orasului tirgu ocna pentru anul 2015.pdf
10.201488 cont exec.30.09.2014.pdf
10.201487 rectificare buget.pdf
10.201486 presedinte de sedinta nutu costache.pdf
09.201485 alocare bani pt. ziua varst. si ed..pdf
09.201484 predare retele canalizare crab.pdf
09.201483 predare retele apa crab.pdf
09.201482 studiu oportunitate crab.pdf
09.201481 lista prioritara de investitii in sectorul de apa si apa uzata din judetul bacau, aferenta perioadei 2014 - 2020, finantata prin programul operational sectorial mediu.pdf
09.201480 reprezentanti consiliul de adm. scoli.pdf
09.201479 modif stat functii sept 2014 .pdf
09.201478 rectificare buget.pdf
09.201477 presedinte de sedinta isaic raducu.pdf
08.201476competare domeniul public.pdf
08.201475 trecerea din dom public in dom privat august 2014.pdf
08.201474 desemnare primar semnare cotr. finantare drumuri.pdf
08.201473 presedinte de sedinta ivanof floarea.pdf
08.201472validare mandat zgavirdici elena.pdf
07.201471 corectare si completare inventar dom. privat.pdf
07.201470 identificare terenuri legea 15-2003.pdf
07.201469 aprobare pud complex magura.pdf
07.201468 aderare la galvalea trotusului1.pdf
07.201467 zilele orasului ed. xiv.pdf
07.201466 executie bugetara trim ii-2014.pdf
07.201465 rectificare buget iulie.pdf
07.201464 indicatori tehnici reabilitare strazi.pdf
07.201463 incetare mandat lupascu n.pdf
07.201462 presedinte de sedinta ilie ionel.pdf
06.201461 ind. teh-ec reabilitare dj 116 iunie 2014.pdf
06.201460 taxe activitati parc magura.completarea h.c.l. 622009.pdf
06.201459concesiune f5-2.pdf
06.201458 alocare sume premiere club sportiv.pdf
06.201457alocare suma pentru concurs ciclism.pdf
06.201456 contr. delegare salubritate.pdf
06.201455 cofinantare reabilitare strazi 2014.pdf
06.201454 ind. teh-ec. - reabilitare drumuri tirgu ocna.pdf
06.201453 rectificare buget iunie 2014.pdf
06.201452 presedinte de sedinta grozavu ioan.pdf
05.201451 achizitie imobil str. victoriei, 52.pdf
05.201450 modificare act const.cupt- numire adm.pdf
05.201449 premiere elevi cu rezultate.pdf
05.201448 completare inventar dom. privat.pdf
05.201447 completare inventar dom public.pdf
05.201446 rap. de evaluare -vanzare terenuri.pdf
05.201445 lista de investitii master plan apa -crab.pdf
05.201444 contul de incheiere 2013.pdf
05.201443 presedinte de sedinta draganuta neculai.pdf
04.201442participare forum china.pdf
04.201441 proiect dotare centrul de informare.pdf
04.201440 bugetul de venituri si cheltuieli sc cupt.pdf
04.201439trasformare posturi sapt sbc.pdf
04.201438 lista anl.pdf
04.201437modificare hcl aderare la as statiunilor balneare din romania.pdf
04.201436 concesionare terasa g8.pdf
04.201435 atribuire teren stupina.pdf
04.201434concesiune amenajare balcon c6.pdf
04.201433 concesiune - intrare in legalitate - b1_a_2.pdf
04.201432 hotarare aprobare cont executie 31.03.2014.pdf
04.201431 rectificare buget local.pdf
04.201430 presedinte de sedinta david maricel.pdf
03.201429alocare suma de bani pt. competitii sportive.pdf
03.201428modificare tarif salubrizare.pdf
03.201427contributia cl la intretinerea pers cu handicap.pdf
03.201426 documentatie licitatie adis.pdf
03.201425 cotizatie adis.pdf
03.201424 cotizatie adib.pdf
03.201423 respingere plangere prealabila crab.pdf
03.201422presedinte de sedinta bucur aurel .pdf
02.201421transformare functie suat.pdf
02.201420 plan de lucrari legea 416-2001.pdf
02.201419 atribuire gratuita pentru vatra stupina.pdf
02.201418 regulament parcari cu plata.pdf
02.201417 concesionare teren gh. asachi , 4a si 4 b.pdf
02.201416completare inventar domeniul privat.pdf
02.201415 modificare zonarea hcl.104-2013.pdf
02.201414 validare mandat consilier tudoreanu maria.pdf
02.201413presedinte de sedinta biri daniela teodora.pdf
01.201412 asociere cu jud. bacau proiect parc magura.pdf
01.201411 cotizatie adis.pdf
01.201410capital social varsat s.c. cupt.pdf
01.201409preturi si tarife sc cupt.pdf
01.201408plan de ocupare functii publice.pdf
01.201407buget local 2014.pdf
01.201406respinsa - aprobare tarif unic.pdf
01.201405validare modificari bugetul local art.82.pdf
01.201404trecere in dom public teren forestier.pdf
01.201403 alocare suma com. c. negri.pdf
01.201402acoperire deficit bugetar.pdf
01.201401presedinte de sedinta barna liliana.pdf