Bine ai venit pe site-ul Primariei Tirgu Ocna!

ANUNȚ ȘEDINȚĂ DE DEZBATERE PUBLICĂ

          În contextul politicilor publice ale Unității Administrativ Teritoriale a orașului Tîrgu Ocna, privind asigurarea transparenței procesului decizional, în acord cu prevederile art. 7, alin. (1) din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria Tg. Ocna a demarat procesul de consultare publică referitor la necesitatea și oportunitatea realizării proiectului Valorificare turistică și modernizare infrastructură specifică în stațiunea balneoclimatică Târgu Ocna.” având ca sursă de finanțare POR 2014-2020, axa prioritară 7, prioritatea de investiții 7.1.

           Ședința de dezbatere publică a proiectului investițional propus va avea loc la data de 04.08.2016, ora 10.00 , in sala Centrului National de informare si promovare turistica Tirgu Ocna din Parcul Magura, Orasul Tirgu Ocna.

         Scopul consultării publice este de a îmbunătăți proiectul investițional și de a identifica gradul de susținere al acestuia de către entitățile implicate în dezvoltarea locală, astfel încât proiectul final să reprezinte o viziune consolidată și de consens a autorității administrației publice locale, organizațiilor nonguvernamentale, mediului antreprenorial și a tuturor persoanelor interesate de acest demers, ce vizează modernizarea stațiunii balneoclimatice Tg. Ocna. Precizăm că fișa de proiect cu informații detaliate ale investiției poate fi consultată prin accesarea paginii www.tirguocna.ro sectiunea Proiecte, subsecțiunea Proiecte propuse.

           Procedura de consultare publică a fost inițiată în data de 22.06.2016, întregul proces de dezbatere publică fiind etapizat, după cum urmează:

      - etapa 1 – supunerea spre consultare publică a investiției propuse pentru un termen de 30 de zile, începând cu data de 22.06.2016 și până la data de 22.07.2016, în vederea conștientizării mediului local;

     - etapa 2 04.08.2016, ora 10.00 – organizarea ședinței publice  in sala Centrului National de informare si promovare turistica Tirgu Ocna din Parcul Magura, Orasul Tirgu Ocna

        La ședința publică sunt invitați să participe în limita locurilor disponibile din sala toți cei interesați, reprezentați ai entităților implicate în dezvoltarea locală (structuri asociative, reprezentanți ai societății civile, mediul de afaceri, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate).

         Confirmarea participării la ședința publică a persoanelor interesate, precum și transmiterea și obținerea de alte informații referitoare la proiect și ședința publică se vor realiza prin intermediul persoanei de contact: Voleanschi Roxana-Elena, telefon 0725.576.073, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

            Ordinea de zi a ședinței publice poate fi consultată pe pagina www.tirguocna.ro și la sediul Primăriei Orașului Tîrgu Ocna.

            

         AGENDA SESIUNII DE DEZBATERE (Ordinea de zi a ședinței publice ) :

     

04 august 2016, ora 10:00
Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Tîrgu Ocna
Parc Măgura, nr. 1

1 Primirea participanților. Înscrierea participanților și semnarea listei de prezență.
2 Cuvânt de deschidere Primarul orașului, domnul ȘTEFAN SILOCHI
3 Lansarea temei de dezbatere și informarea participanților cu privire la motivul organizării ședinței de dezbatere publică. Sef Serviciu achizitii publice - investitii, relatii invatamant, culte, ONG-uri : doamna Maria Stan
4 Informarea participanților cu privire la acțiunile vizate a fi realizate în etapa de pregătire, implementare și operare a proiectului investițional ”Valorificare turistică și modernizare infrastructură specifică în stațiunea balneoclimatică Târgu Ocna”. Director firmă de consultanță în management SC PENCRAFT SRL: domnul LUCIAN DIMA
5 Obținerea acordului/dezacordului entităților participante cu privire la realizarea proiectului investițional ”Valorificare turistică și modernizare infrastructură specifică în stațiunea balneoclimatică Târgu Ocna” în scopul obținerii susținerii acestuia. Entitățile participante la dezbaterea publică.
6 Identificarea de investiții complementare ulterioare de susținere a proiectului investițional propus, ce se preconizează a fi demarate cel târziu până la finalizarea perioadei de durabilitate a proiectului.
7 Prezentarea concluziilor dezbaterii.
8 Completarea și semnarea Acordului de principiu pentru finanțare.

Entitățile participante la dezbaterea publică.
Sef Serviciu achizitii publice - investitii, relatii invatamant, culte, ONG-uri : doamna Maria Stan

 

 

 

Conform HG 627/2015, Primaria orasului Tirgu Ocna anunta incepand din 15.07.2016 demararea programului de intrajutorare a persoanelor defavorizate POAD finantat de Uniunea Europeana si cofinantat de Guvernul Romaniei. In cadrul programului POAD 2015-2016, fiecare beneficiar final primeste 2 cutii cu continut identic. Fiecare cutie contine urmatoarele produse alimentare in unitati de ambalaj si cantitati, asa cum sunt detaliate in tabelul de mai jos :

       Produs   Ambalare

 Nr. ambalaje

Greutate 

(kg sau l)

Faina alba de grau punga de 1 kg 1 1,000
Malai    punga de 1 kg 2 2,000
Paste fainoase   punga de 400 g 1 0,400
Ulei    sticla de plastic de 1 l 2 2,000
Zahar  punga de 1 kg  1  1,000
Conserve de carne de vita   cutie metalica 300 g 1 0,300
Conserva pateu de ficat porc   cutie metalica 200g 1 0,200
Orez    punga de 1kg 1 1,000
Conserva de paste de tomate    cutie metalica de 400gr. 1 0,400

Cine beneficiaza?

  1. familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social (venit minim garantat)

  2. familiile beneficiare de alocatie pentru sustinerea familiei

  3. somerii cu indemnizatie de pana la 450 lei/luna inclusiv

  4. pensionarii cu pensie sau cu pensii cumulate de pana la 450 lei/luna inclusiv

  5. pensionarii beneficiari ai indemnizatiei sociale pentru pensionari, al caror venit este de pana la 450 lei/luna inclusiv

  6. veteranii si vaduvele de razboi

  7. persoanele cu handicap grav si accentuat, adulti si copii care nu beneficiaza de ingrijire in centre rezidentiale, publice sau private

  8. persoanele fara venituri sau ale caror venituri nete lunare realizate lunar sunt de pana la 450 lei/persoana, inclusiv, si nu se incadreaza in niciuna dintre categoriile prevazute mai sus, vor fi stabilite prin dispozitie a primarului in baza declaratiei notariale pe proprie raspundere ca nu depasesc venitul de 450 lei/membru/lunar, a anchetei sociale si a documentelor justificative privind componenta familiei.

       Persoanele care fac parte din mai multe categorii mentionate mai sus, beneficiaza de ajutoare alimentare pentru o singura categorie careia ii apartin la data distributiei ajutoarelor.

       Persoanele care se incadreaza in una din literele de mai sus si nu sunt cuprinse in listele primite de la autoritatile deconcentrate, se vor inscrie pe liste suplimentare, cu anexarea documentelor justificative.

     Primesc ajutoare alimentare toti membrii familiilor prevazute la literele a), b) si h), mentionati in dispozitia scrisa a primarului.

    Mostenitorii beneficiarilor inscrisi pe listele initiale care au decedat pana la data distributiei ajutoarelor alimentare nu pot primi ajutoarele la care ar fi avut dreptul beneficiarii respectivi pana la deces.

 

Locatia: Centrul Balnear Parc Magura

Program de distribuire: luni – joi : 08:00 – 16:00

                                     vineri :        08.00 – 14.00

                                    sambata si duminica : inchis

 

ANUNŢ

În temeiul art. 12, alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi, Consiliul Local al oraşului Tirgu Ocna a adoptat Hotărârea nr. 95 din 21.12.2015 prin care a fost aprobată:

Procedura de anulare a unei cote de 73.3% de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare constând în impozite şi taxe locale, datorate bugetului local de către persoanele fizice şi persoanele juridice de pe raza administrativ teritorială a oraşului Tirgu Ocna.

Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice şi juridice care datorează majorări de întârziere bugetului local al oraşului Tirgu Ocna, pentru neachitarea impozitelor şi taxelor locale la termenul de 30.09.2015, cu excepţia celor de natură contractuală.

Pentru a beneficia de aceste scutiri, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

1.Depunerea cererilor pentru a beneficia de aceste facilităţi până la data de 31.01.2016, inclusiv, la Biroul Impozite şi Taxe;

2.Achitarea integrală a obligaţiilor fiscale principale restante la 30.09.2015, precum şi a cotei de 26,7% din majorările aferente obligaţiilor fiscale principale, existente în sold la data plăţii.

 

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la sediul primăriei - Biroul Impozite şi Taxe.

 

A N U N T

            Primaria orasului Tirgu Ocna aduce in atentia cetatenilor prevederile Hotarari Autoritatii Electorale Permanente nr. 11/2015 privind aprobarea Metodologiei de admitere in Corpul expertilor electorali .

          Avand in vedere faptul ca, potrivit art. 16 alin.5 din Legea nr. 208/2015 primarii au obligatia de a redirectiona cererile depuse de persoanele interesate sa faca parte din corpul expertilor electorali catre Autoritatea Electorala Permanenta, avem rugamintea de a depune la sediul Primariei orasului Tirgu Ocna – Secretar oras  cererea insotita de o copie a actului de identitate si o copie a actului de studii.

          Mai multe informatii puteti obtine accesand documentele atasate.

          - Material de informare - Corpul expertilor electorali

          - HOTĂRÂREA Autoritătii Electorale Permanente Nr. 11/2015 privind aprobarea Metodologiei de admitere în Corpul experţilor electorali    
          
- Cerere de admitere in Corpul expertilor electorali din tara pe baza de aviz favorabil

        -  Cerere de admitere in Corpul expertilor electorali din tara pe baza de examen

 

UNICEF

 

ANUNT DE INTERES PUBLIC

     Primăria Oraşului Tîrgu Ocna şi Reprezentanţa UNICEF în România anunţă lansarea recensământului comunitar din oraşul Tîrgu Ocna începând cu luna septembrie 2015

         Recensământul comunitar reprezintă un demers inovator ce implică colectarea de date privind situaţia tuturor gospodăriilor din orasul Tîrgu Ocna şi face parte din activităţile comune pe care Primăria Tîrgu Ocna le va derula în parteneriat cu Reprezentanţa UNICEF în România în intervalul 2015-2017.

Participarea la acest proces are un caracter voluntar, Primăria încurajând întreaga populaţie a oraşului Tîrgu Ocna să susţină îmbunătăţirea intervenţiilor din domeniile social, educaţional şi medical prin participarea activă la acest proces.

Informaţiile colectate de către lucrătorii comunitari au caracter confidenţial şi vor fi utilizate exclusiv pentru a sprijini procesul de îmbunătăţire a intervenţiilor la nivel local, judeţean şi naţional din educaţie, sănătate şi protecţie socială.

  De ce acest proces?

Pentru

A cunoaşte mai bine nevoile sociale, educaţionale şi medicale ale tuturor copiilor şi familiilor din comunitate;

- A oferi răspunsuri în timp real la nevoile identificate;

- A planifica intervenţii eficiente, care răspund nevoilor reale ale tuturor copiilor şi familiilor din comunitatea X în domeniul medical, social şi educaţional;

- A preveni situaţiile de risc la nivel comunitar;

- A îmbunătăţi nivelul de viaţă al întregii comunităţi, facilitând accesul la un pachet minim de servicii, respectiv servicii medicale, educaţionale şi sociale de bază;

- A susţine dezvoltarea potenţialului tuturor copiilor din comunitatea noastră!

  Ce pot face eu? / Cum pot sa ajut?

- Facilitarea accesului lucrătorilor comunitari în gospodărie;

 - Oferirea de informaţii precise la întrebările formulate de către lucrătorul comunitar.

  Lista lucrătorilor comunitari implicaţi în acest proces :

- Mitrofan Brindusa- asistent medical

- Spoiala Mihaela- asistent medical

- Bors Maricica- asistent social

- Dinu Alina- asistent social

 Primar,

Ec. Stefan Silochi

 

Primaria orasului Tirgu Ocna, în calitate de operator - notificat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal,  conform prevederilor legale în vigoare, are obligatia de a respecta caracterul privat si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane. De asemenea, are obligatia de a administra, în conditii de siguranta, bazele de date anume create pentru indeplinirea atributiilor legale ce-i revin si de a asigura persoanelor înregistrate, în calitate de persoane vizate, drepturile anume prevăzute în cuprinsul Legii nr. 677/2001 - pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările ulterioare.

               Ca o garantie a realizarii scopului declarat al legii cadru, drepturile ce revin persoanei vizate le puteti vizualiza accesand INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR TIRGU OCNA 

ANUNT IMPORTANT

         Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tirgu Ocna , cu sediul in orasul Tirgu Ocna, str. Trandafirilor, nr. 1, jud. Bacau, face apel catre toti cetatenii din orasul Tirgu Ocna si localitatile arondate serviciului – comunele Pirgaresti si Tirgu Trotus pentru a-si verifica periodic termenul de valabilitate al actelor de identitate detinute , iar in situatia detinerii unui act de identitate cu termen de valabilitate expirat sau care urmeaza sa expire , informeaza ca in conformitate cu O.U.G. nr. 97/2006 au obligatia de a se prezenta la sediul serviciului de la locul de domiciliu sau de resedinta, in vederea punerii in legalitate cu un nou act de identitate.