E-mail Print PDF
CLUBUL ELEVILOR TG. OCNA
ADRESA: Str. Trandafirilor nr 6 tel/fax :0234/344049

ÎNTR-UN CADRU URBANISTIC, SCÃLDAT DE UNDELE REPEZI ALE BÃTRANULUI TROTUS, PROTEJAT DE ÎNÃLTIMILE MOLCOME ALE DEALURILOR MÃGUREI, COSNEI SI CÃRBUNARULUI, ÎSI FACE APARITIA UN LÃCAS INTEGRAT ORGANIC ÎN RETEAUA COMPLEXÃ A INSTITUTIILOR DE EDUCATIE,UNDE SUNT SCOASE LA LUMINÃ SI PRELUCRATE GRAM CU GRAM – CU MÃIESTRIA SI RÃBDAREA UNUI BIJUTIER- TALENTUL, PASIUNEA SI ENTUZIASMUL COPIILOR

Desi Clubul elevilor a schimbat mai multe locaþii, spiritul si tradiþia au rãmas neschimbate, iar nivelul cultural educativ se adapteazã în permanenþã la standardele impuse de evoluþie
Curiozitatea, creativitatea, imaginaþia, pasiunea, si ambiþia copiilor sunt principalele “arme” cu care Clubul Elevilor din Târgu Ocna a luptat pe “câmpul de bãtãlie” al cunoasterii, dezvoltând natura umanã si realã a copiilor, pregãtindu-i pentru a intra în viaþã demni de cultura îndemânarea si de ce nu de  realizãrile lor.

PROTECTIA MEDIULUI / ECOLOGIE
Coordonator prof. MARIA TUDOREANU

“Natura este necruþãtoare, iar când încerci sã-i calci legile este mai durã decât curtea cu juri, pentru cã este mai logicã”
Honore de Balzac

OBIECTIVELE CERCULUI
- constientizarea si asumarea responsabilitãþii protejãrii mediului de cãtre elevi .
- adoptarea iniþiativei individuale si de grup, precum si dezvoltarea creativitãþii .
- încurajarea elevilor în gãsirea de soluþii în rezolvarea problemelor legate de mediu la nivel local si naþional .
- reducerea dezechilibrelor produse de om naturii .
- ameliorarea daunelor fãcute mediuluiPICTURÃ / DESEN
Coordonator prof. GHINET FLORIN

“Poti sã ai talent, dacã nu lucrezi e degeaba. Mâna trebuie sã - ti umble. si poti sã desenezi bine, sã ai culoare cât de frumoasã, dacã nu pui simtire nu iese nimic…"
Stefan Luchian

OBIECTIVELE CERCULUI

- structurarea modalitãtilor originale de abordare a problemelor de limbaj vizual în activitãtile plastice ale copiilor.
- realizarea educatiei plastice ca cerintã de bazã în educatia copiilor la nivelul actului creativ .
- stimularea participãrii elevilor la confruntãrile estetice dintre institutiile de timp liber si transfer de informatie creativitate si atitudineDANS MODERN
Coordonator Prof. ANTONIAC FLORIN


“Dansul innobileaza sufletul si infrumuseteaza corpul, incantandu-i pe cei care privesc.” .
Moliere        

OBIECTIVELE CERCULUI:

- dezvoltarea fizicã armonioasã
-  formarea unor deprinderi comportamentale si exprimarea liberã a sentimentelor
-  dezvoltarea spiritului de competitie
-  formarea unei culturi de artã coregraficã
-  educatia esteticãMUZICÃ FOLK
Coordonator Înv. MIHAI TELEAGÃ

“Muzica se adreseazã inimii...,  ea îsi face imediat cunoscutã ideile, ca parfumurile mirosul”
Honore de Balzac


OBIECTIVELE CERCULUI:
- descoperirea si îndrumarea tinerelor talente
- stimularea creativitãtii si spiritului de competitie
- dezvoltarea simtului ritmic
- cultivarea sentimentelor si emotiilor artistice
ELECTRONICÃ
Coordonator maistru ION CRISTEA

“Tot ce este gândire corectã este sau matematicã sau susceptibilã de matematizare.”
Grigore Moisil

OBIECTIVELE CERCULUI:

- consolidarea cunostintelor de fizicã
-  stimularea creativitãtii tehnice
- formarea deprinderilor practice în domeniu

KARTING (Slãnic –Moldova)
Coordonator maistru CERCEL DANIIL

“Kartingul constituie un excelent mijloc de initiere în pilotajul sportiv… "
Emerson Fittipaldi


OBIECTIVELE CERCULUI
- dobândirea  cunostintelor de legislatie rutierã
- formarea deprinderilor de manevrarea si întretinerea kartului
- sansa de a promova spre o carierã în domeniu