ANUNT

                 In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 6 - privind transparenta decizionala in administratia publica, pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul orasului Tirgu Ocna aduce la cunoştinţa cetăţenilor Proiectul de hotarare privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabila a orasului Tirgu Ocna pentru perioada 2014-2020
Acest material este disponibil  la :
          -  sediul Primăriei Oraşului Tg. Ocna :  Str. Trandafirilor Nr. 1- Birou turism, evenimente publice, mediu strategii si programe de dezvoltare

         -  pe site-ul www.tirguocna.ro, sectiunea « PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE ».

          Publicul interesat poate trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotarare, la registratura generala a Primariei orasului Tirgu Ocna, precum si prin posta electronica : e-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  pana pe data de 17.10.2014.

 

SECRETARUL ORASULUI TG. OCNA

 Cons. juridic Corina Vãsoiu

 

 

 ANUNT

           In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 6 - privind transparenta decizionala in administratia publica, pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul orasului Tirgu Ocna aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati  Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a parcarilor de resedinta, cu plată în orasul Tirgu Ocna 

          Publicul interesat poate trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotarare, la registratura generala a Primariei Tg. Ocna, precum si prin posta electronica : e-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  pana pe data de 21.01.2014.

 

 Pt. SECRETAR ORASULUI TG. OCNA

 Cons. juridic Corina Vãsoiu

 

 

ANUNT

            In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 6 - privind transparenta decizionala in administratia publica, pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul orasului Tirgu Ocna aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati  Proiectul de hotarare privind modificarea Anexei 10 (delimitarea zonelor din intravilan si extravilan in vederea determinarii impozitelor si taxelor locale ) a Hotararii Consiliului local Tirgu Ocna nr. 104 din 12.12.2013 - stabilirea impozitelor si taxelor locale la  nivelul orasului Tirgu Ocna pentru anul 2014

         Publicul interesat poate trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotarare, la registratura generala a Primariei Tg. Ocna, precum si prin posta electronica : e-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  pana pe data de 21.01.2014.

 

 Pt. SECRETAR ORASULUI TG. OCNA

 Cons. juridic Corina Vãsoiu

 

  ANUNT

           In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 6 - privind transparenta decizionala in administratia publica, pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul orasului Tirgu Ocna aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati  Proiectul de hotãrâre privind aprobarea bugetului local si al bugetului activitatilor autofinantate pe anul 2014 

         Publicul interesat poate trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotarare, la registratura generala a Primariei Tg. Ocna, precum si prin posta electronica : e-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  pana pe data de 21.01.2014.

 Pt. SECRETAR ORASULUI TG. OCNA

Cons. juridic Corina Vãsoiu