ANUNT

 In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 6 - privind transparenta decizionala in administratia publica, pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul orasului Tirgu Ocna aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati  Proiectul de hotãrâre privind aprobarea Regulamentului local pentru organizarea , autorizarea si amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza administrativa a oraşului Tirgu Ocna, jud. Bacau

Publicul interesat poate trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotarare, la registratura generala a Primariei Tg. Ocna, precum si prin posta electronica : e-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  pana pe data de 15.11.2013.

Pt. SECRETAR ORASULUI TG. OCNA

Cons. juridic Corina Vãsoiu

 

ANUNT

              In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 6 - privind transparenta decizionala in administratia publica, pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul orasului Tirgu Ocna aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati  Proiectul de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014

Publicul interesat poate trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotarare, la registratura generala a Primariei Tg. Ocna, precum si prin posta electronica : e-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Pt. SECRETAR ORASULUI TG. OCNA

Cons. juridic Corina Vãsoiu