ANUNT

 In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 6 - privind transparenta decizionala in administratia publica pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul orasului Tirgu Ocna aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati  Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016

Acest material este disponibil  la :

-  sediul Primăriei Oraşului Tg. Ocna :  Str. Trandafirilor Nr. 1- Serviciul buget contabilitate;

-  pe site-ul www.tirguocna.ro, sectiunea « PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE ».

Publicul interesat poate trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotarare, la registratura generala a Primariei Tg. Ocna, precum si prin posta electronica : e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , pana la data de 20.11.2015.

SECRETARUL ORASULUI TG. OCNA

Cons. juridic Corina Vãsoiu

ANUNT
 
In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 6 - privind transparenta decizionala in administratia publica pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, autoritatea publica – oras Tirgu Ocna aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati  Proiectul de hotarare privind aprobarea algoritmului de calcul in vederea stabilirii zonelor de impozitare pentru orasul Tirgu Ocna
Acest material este disponibil  la :
-  sediul Primăriei Oraşului Tg.
Ocna :  Str. Trandafirilor Nr. 1- Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat
-  pe site-ul www.tirguocna.ro, sectiunea « PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE ».
Publicul interesat poate trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotarare, la registratura generala a Primariei Tg. Ocna, precum si prin posta electronica : e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , pana la data de 22.05.2014.
 
SECRETARUL ORASULUI TG. OCNA
 
Cons. juridic Corina Vãsoiu

 ANUNT

               In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 6 - privind transparenta decizionala in administratia publica si ale art. 39, alin.3) din Legea nr. 273/2006 – privind finantele publice ,  pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul orasului Tirgu Ocna aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati  Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local si al bugetului activitatilor autofinantate pe anul 2015 .

          Publicul interesat poate trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotarare, la registratura generala a Primariei Tg. Ocna, precum si prin posta electronica : e-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  pana pe data de 10.02.2015.

SECRETARUL ORASULUI TG. OCNA

 Cons. juridic Corina Vãsoiu