ANUNT PUBLIC

 

In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 7 - privind transparenta decizionala in administratia publica, Consiliul Local al Orasului Tirgu Ocna organizeaza o dezbatere publica avand ca tema  :

„Proiect de hotarare privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice , pe raza orasului Tirgu Ocna , jud. Bacau , pentru anul 2017 si a Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubritate pentru persoane fizice in orasul Tirgu Ocna”. Proiectul de hotarare este insotit de Raportul structurii de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orasului Tirgu Ocna.

Acest material este disponibil  la :
-  sediul Primăriei Oraşului Tg. Ocna :  Str. Trandafirilor Nr. 1- SERVICIUL BUGET CONTABILITATE ;
-  pe site-ul
www.tirguocna.ro, sectiunea « PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE ».

Publicul interesat poate trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotarare, la registratura generala a Primariei Tirgu Ocna, precum si prin posta electronica : e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it pana pe data de 13.01.2017.

  

PRIMAR,

STEFAN  SILOCHI

 

ANUNT PUBLIC

 
In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 7 - privind transparenta decizionala in administratia publica, Consiliul Local al Orasului Tirgu Ocna organizeaza o dezbatere publica avand ca tema  : „Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017”
Proiectul de hotarare este insotit de Raportul structurii de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orasului Tirgu Ocna.
Acest material este disponibil  la :
-  sediul Primăriei Oraşului Tg. Ocna :  Str. Trandafirilor Nr. 1- SERVICIUL BUGET CONTABILITATE ;
-  pe site-ul www.tirguocna.ro, sectiunea « PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE ».
 
Publicul interesat poate trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotarare, la registratura generala a Primariei Tg. Ocna, precum si prin posta electronica : e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it pana pe data de 14.12.2016.
 
PRIMAR,
Stefan SILOCHI


ANUNT

 

In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 7 - privind transparenta decizionala in administratia publica pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul orasului Tirgu Ocna aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati  Proiectul de hotarare privind aprobarea criteriilor de incadrare a cladirilor si terenurilor din intravilanul Orasului Tirgu Ocna in categoria “neingrijite”, in vederea majorarii impozitului pentru aceste imobile.

Acest material este disponibil  la :
-  sediul Primăriei Oraşului Tg. Ocna :  Str. Trandafirilor Nr. 1-
Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat

-  pe site-ul www.tirguocna.ro, sectiunea « PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE ».

Publicul interesat poate trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotarare, la registratura generala a Primariei Tg. Ocna, precum si prin posta electronica : e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , pana la data de 15.01.2016.

SECRETAR ORASULUI TG. OCNA

Cons. juridic Corina Vãsoiu