CONSULTARE PUBLICĂ PROPUNERE PROIECT 

”Valorificare turistică şi modernizare infrastructură specifică în stațiunea balneoclimatică Tîrgu Ocna”

          Primăria orașului Tirgu Ocna, lansează spre consultare publică, proiectul investițional ”Valorificare turistică şi modernizare infrastructură specifică în stațiunea balneoclimatică Tîrgu Ocna” care vizează dezvoltarea infrastructurii suport pentru maximizarea potențialului turistic al stațiunii balneoclimatice Tîrgu Ocna, clasificată conform prevederilor OG nr. 109/2000, cu modificările și completările ulterioare. Proiectul, aflat în faza de concept, va fi propus la finanțare din fonduri nerambursabile alocate prin Axa prioritară 7, Prioritatea de investiții 7.1 din cadrul POR 2014-2020.
            I. PREZENTAREA STAȚIUNII TÎRGU OCNA ȘI IMPORTANȚA PROIECTULUI

            Din punct de vedere turistic, elementele definitorii pentru orașul Tirgu Ocna sunt izvoarele minerale cu efecte benefice asupra sănătății și punctul turistic din Salina Tg. Ocna.

         În ultimii ani, stațiunea balneoclimatică Tirgu Ocna, caracterizată de bioclimatul său tonic, stimulent pentru refacerea sănătății turiștilor, a cunoscut o dezvoltare accelerată, devenind o componentă de creștere a economiei locale, grație ascensiunii numărului de turiști atrași (în medie aproximativ 10.000 anual). Dinamizarea turistică a stațiunii, înregistrată în ultimii ani, se impune a fi valorificată și susținută prin realizarea de investiții în infrastructura de utilitate publică, care să constituie suport pentru creșterea atractivității avantajelor competitive ale stațiunii în rândul turiștilor, sub toate aspectele legate de confort, mobilitate, siguranță, ambianță și opțiuni de petrecere a timpului liber în vederea creșterii eficienței economice, concomitent cu sporirea numărului de salariați pe plan local.

          II. DESCRIEREA PROIECTULUI
 Principalele intervenții și activități vizate prin proiectul de investiții propus sunt:
 - reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere de interes turistic, inclusiv a unităților din corpul drumului (străzile: Maior Roșița, Nicolae Arbănaș, Poet Ion Grămadă, Eremia Grigorescu, Alexandru cel Bun, Constantin Mușat, Bradului, 1 Mai, Răducanu, Podul de Fier, Ion Diaconescu, Tisești, Oituz, Mihai Eminescu, Tudor Vladimirescu, Verii, Gării, Petre Ispirescu, Toamnei, Văleni, Podei, Fântâna cu apa rece);
- reabilitarea aleii pietonale – Pietonal Victoria;
- amenajarea de locuri de parcare în zona străzilor supuse modernizării și care permit astfel de investiții;
- amenajarea de piste de bicicletă care să asigure o conectivitate a principalelor puncte de atracție turistică a stațiunii;
- dezvoltarea și modernizarea sistemului de iluminat public atât din zona străzilor supuse modernizării cât și a spațiilor verzi și de agrement în vederea asigurării unui ambient confortabil, adecvat promenadelor și pe timpul nopții comunității și turiștilor;
- crearea și amenajarea de spații verzi și de agrement/recreere în zonele Parc Măgura, Piațetă Primărie și zonă campare Tisești;
- realizarea de materiale și acțiuni de promovare în vederea creșterii vizibilității, notorietății și atractivității stațiunii balneoclimatice.
        III. BUGET ESTIMAT AL PROIECTULUI
     Valoarea totală estimată a proiectului de investiții este de aproximativ 5.000.000 euro, 98% reprezentând finanțarenerambursabilă și 2% cofinanțarea Orașului Tirgu Ocna.
        Proiectul de investiții este supus consultării publice de către orașul Tirgu Ocna pentru un termen de 30 de zile, începând cu data de 22.06.2016 și până la data de 22.07.2016, fișă de prezentare a proiectului fiind publicată pe site-ul Primăriei orașului Tirgu Ocna: www.tirguocna.ro la urmatorul link : Fisa de prezentare a proiectului Valorificare turistică şi modernizare infrastructură specifică în stațiunea balneoclimatică Tîrgu Ocna
      Pentru informații suplimentare, sugestii și propuneri de îmbunătățire a investiției, persoana de contact este arh. Voleanschi Roxana-Elena, iar datele de contact sunt tel. 0725576073, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 

ANUNȚ ȘEDINȚĂ DE DEZBATERE PUBLICĂ

 

          În contextul politicilor publice ale Unității Administrativ Teritoriale a orașului Tîrgu Ocna, privind asigurarea transparenței procesului decizional, în acord cu prevederile art. 7, alin. (1) din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria Tg. Ocna a demarat procesul de consultare publică referitor la necesitatea și oportunitatea realizării proiectului Valorificare turistică și modernizare infrastructură specifică în stațiunea balneoclimatică Târgu Ocna.” având ca sursă de finanțare POR 2014-2020, axa prioritară 7, prioritatea de investiții 7.1.

            Ședința de dezbatere publică a proiectului investițional propus va avea loc la data de 04.08.2016, ora 10.00 , in sala Centrului National de informare si promovare turistica Tirgu Ocna din Parcul Magura, Orasul Tirgu Ocna.

         Scopul consultării publice este de a îmbunătăți proiectul investițional și de a identifica gradul de susținere al acestuia de către entitățile implicate în dezvoltarea locală, astfel încât proiectul final să reprezinte o viziune consolidată și de consens a autorității administrației publice locale, organizațiilor nonguvernamentale, mediului antreprenorial și a tuturor persoanelor interesate de acest demers, ce vizează modernizarea stațiunii balneoclimatice Tg. Ocna. Precizăm că fișa de proiect cu informații detaliate ale investiției poate fi consultată prin accesarea paginii www.tirguocna.ro sectiunea Proiecte, subsecțiunea Proiecte propuse.

           Procedura de consultare publică a fost inițiată în data de 22.06.2016, întregul proces de dezbatere publică fiind etapizat, după cum urmează:

      - etapa 1 – supunerea spre consultare publică a investiției propuse pentru un termen de 30 de zile, începând cu data de 22.06.2016 și până la data de 22.07.2016, în vederea conștientizării mediului local;

     - etapa 2 04.08.2016, ora 10.00 – organizarea ședinței publice  in sala Centrului National de informare si promovare turistica Tirgu Ocna din Parcul Magura, Orasul Tirgu Ocna

        La ședința publică sunt invitați să participe în limita locurilor disponibile din sala toți cei interesați, reprezentați ai entităților implicate în dezvoltarea locală (structuri asociative, reprezentanți ai societății civile, mediul de afaceri, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate).

         Confirmarea participării la ședința publică a persoanelor interesate, precum și transmiterea și obținerea de alte informații referitoare la proiect și ședința publică se vor realiza prin intermediul persoanei de contact: Voleanschi Roxana-Elena, telefon 0725.576.073, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

            Ordinea de zi a ședinței publice poate fi consultată pe pagina www.tirguocna.ro și la sediul Primăriei Orașului Tîrgu Ocna.

 

 AGENDA SESIUNII DE DEZBATERE (Ordinea de zi a ședinței publice ) :

     

04 august 2016, ora 10:00
Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Tîrgu Ocna
Parc Măgura, nr. 1

1 Primirea participanților. Înscrierea participanților și semnarea listei de prezență.
2 Cuvânt de deschidere Primarul orașului, domnul ȘTEFAN SILOCHI
3 Lansarea temei de dezbatere și informarea participanților cu privire la motivul organizării ședinței de dezbatere publică. Sef Serviciu achizitii publice - investitii, relatii invatamant, culte, ONG-uri : doamna Maria Stan
4 Informarea participanților cu privire la acțiunile vizate a fi realizate în etapa de pregătire, implementare și operare a proiectului investițional ”Valorificare turistică și modernizare infrastructură specifică în stațiunea balneoclimatică Târgu Ocna”. Director firmă de consultanță în management SC PENCRAFT SRL: domnul LUCIAN DIMA
5 Obținerea acordului/dezacordului entităților participante cu privire la realizarea proiectului investițional ”Valorificare turistică și modernizare infrastructură specifică în stațiunea balneoclimatică Târgu Ocna” în scopul obținerii susținerii acestuia. Entitățile participante la dezbaterea publică.
6 Identificarea de investiții complementare ulterioare de susținere a proiectului investițional propus, ce se preconizează a fi demarate cel târziu până la finalizarea perioadei de durabilitate a proiectului.
7 Prezentarea concluziilor dezbaterii.
8 Completarea și semnarea Acordului de principiu pentru finanțare.

Entitățile participante la dezbaterea publică.
Sef Serviciu achizitii publice - investitii, relatii invatamant, culte, ONG-uri : doamna Maria Stan