ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DUPĂ ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI

         DOCUMENTE NECESARE:

 -        cererea pentru eliberarea actului de identitate;

-        certificatul de naştere, original şi copie;

-        documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;

-        declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;

-        fişa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată de unitatea de poliţie de la locul de domiciliu sau reşedinţă al solicitantului;

-        chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;

-        timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.