ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE

A MENŢIUNII PRIVIND STABILIREA REŞEDINŢEI

       DOCUMENTE NECESARE:

 -        cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei;

-        actul de identitate al solicitantului;

-        documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;

-        timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru;

-        declaraţia găzduitorului.