Inscrierea / modificarea datelor inscrise in Registrul agricol 2015-2019

Acte necesare :

- cerere si declaratie in vederea inscrierii in Registrul agricol 2015-2019

- copie act de identitate ( pentru titular si membri de familie) ;

- copie act de proprietate ( contract de vanzare cumparare, contract de donatie, contract de schimb, act de partaj, certificat de mostenitor, hotarare judecatoreasca, sau un alt document doveditor al proprietatii);

- extras de carte funciara , plan de situatie;

- declaratie pe propria raspundere data de capul gospodariei sau, in lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodariei, in fata secretarului orasului, notarului public sau a misiunilor diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei , dupa caz, in cazul in care nu exista documente justificative  cu privire la cladirile si terenurile  si cu privire la schimbarea categoriei de folosinta