Vanzarea terenurilor situate in extravilanul localitatii ( Legea nr. 17/2014)

 ANEXA 1A - Formular pentru persoane fizice - CERERE pentru afişarea ofertei de vânzare a terenului;
ANEXA 1A - Formular pentru persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică ce se înregistrează în registrul comerţului - CERERE pentru afişarea ofertei de vânzare a terenului
 
ANEXA nr. 1B: - Formular pentru persoane fizice - OFERTA DE VÂNZARE TEREN
ANEXA nr. 1B: -  Formular pentru persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică care se înregistrează în registrul comerţului  - OFERTA DE VÂNZARE TEREN

 

ANEXA nr. 1D: - Formular pentru persoane fizice - COMUNICARE DE ACCEPTARE a ofertei de vânzare
ANEXA nr. 1D- Formular pentru persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică care se înregistrează în registrul comerţului - COMUNICARE DE ACCEPTARE a ofertei de vânzare