A N U N T

Dezbatere publica pentru  Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificarii  pretului / tarifului la apa potabila si canalizare si respectiv aprobarea modificarii pretului de producere si transport in vederea redistribuirii apei potabile

In baza prevederilor art. 2 si art. 7, alin. 13)  din  Legea nr. 52/2003 –- privind transparenta decizionala in administratia publica si ale art. 7, alin.1), lit. h) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata , cu modificari si completari,  pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul orasului Tirgu Ocna aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificarii  pretului / tarifului la apa potabila si canalizare si respectiv  aprobarea modificarii pretului de producere si transport in vederea redistribuirii apei potabile

Proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, poate fi consultat:

-          pe site-ul Primăriei orasului Tirgu Ocna - www.tirguocna.ro,  sectiunea « PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE ».

-          la sediul Primăriei orasului Tirgu Ocna, din str. Trandafirilor, nr. 1 – Secretar oras/Centrul de informare turistica.

Publicul interesat poate trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu  valoare de recomandare cu  privire la proiectul de act normativ la registratura generala a Primariei Tirgu Ocna, precum si prin posta electronica : e-mail :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   pana pe data de 14.12.2018.

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii  pretului / tarifului la apa potabila si canalizare si respectiv  aprobarea modificarii pretului de producere si transport in vederea redistribuirii apei potabile

 

A N U N T

Dezbatere publica pentru  Proiectul de hotărâreprivind aprobarea Planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru Proiectul ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”

In baza prevederilor art. 2 si art. 7, alin. 13)  din  Legea nr. 52/2003 –- privind transparenta decizionala in administratia publica si ale art. 7, alin.1), lit. h) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata , cu modificari si completari,  pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul orasului Tirgu Ocna aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru Proiectul ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”

Proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, poate fi consultat:

-          pe site-ul Primăriei orasului Tirgu Ocna - www.tirguocna.ro,  sectiunea « PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE ».

-          la sediul Primăriei orasului Tirgu Ocna, din str. Trandafirilor, nr. 1 – Secretar oras/Centrul de informare turistica.

Publicul interesat poate trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu  valoare de recomandare cu  privire la proiectul de act normativ la registratura generala a Primariei Tirgu Ocna, precum si prin posta electronica : e-mail :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   pana pe data de 14.12.2018.

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru Proiectul ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”

A N U N T

Dezbatere publica privind aprobarea Proiectului de hotarare – Regulament privind masuri edilitar gospodaresti, administrarea fondului locativ public si privat si alte masuri pentru asigurarea ordinii si curateniei in orasul Tirgu Ocna

 

In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 7 - privind transparenta decizionala in administratia publica,  pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul orasului Tirgu Ocna aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati Proiectul de hotarare – Regulament privind masuri edilitar gospodaresti, administrarea fondului locativ public si privat si alte masuri pentru asigurarea ordinii si curateniei in orasul Tirgu Ocna

Proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, poate fi consultat:

-          pe site-ul Primăriei orasului Tirgu Ocna - www.tirguocna.ro,  sectiunea « PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE ».

-          la sediul Primăriei orasului Tirgu Ocna, din str. Trandafirilor, nr. 1 – Secretar oras si Centrul de informare turistica.

Publicul interesat poate trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu  valoare de recomandare cu  privire la proiectul de act normativ la registratura generala a Primariei Tirgu Ocna, precum si prin posta electronica : e-mail :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   pana pe data de 14.12.2018.

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare-Proiect de hotărâre Regulament privind masuri edilitar gospodaresti, administrarea fondului locativ public si privat si alte masuri pentru asigurarea ordinii si curateniei in orasul Tirgu Ocna ".


A N U N T
 
 Dezbatere publica privind aprobarea Proiectului de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

 

In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 7 - privind transparenta decizionala in administratia publica si ale art. 16 din Legea nr. 273/2006 – privind finantele publice,  pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul orasului Tirgu Ocna aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati Proiectul de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

Proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, poate fi consultat:

-          pe site-ul Primăriei orasului Tirgu Ocna - www.tirguocna.ro,  sectiunea « PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE ».

-          la sediul Primăriei orasului Tirgu Ocna, din str. Trandafirilor, nr. 1 – Serviciul buget contabilitate.

Publicul interesat poate trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu  valoare de recomandare cu  privire la proiectul de act normativ la registratura generala a Primariei Tirgu Ocna, precum si prin posta electronica : e-mail :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   pana pe data de 7.12.2018.

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019".

 

 

ANUNŢ

 

      In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 7 - privind transparenta decizionala in administratia publica,  pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul orasului Tirgu Ocna aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati  Proiectul de hotarare  cu privire la schimbarea denumirii unor străzi şi a unei pieţe  din oraşul Tîrgu Ocna, jud. Bacău 

Acest material este disponibil  la :
-  sediul Primăriei Oraşului Tirgu Ocna :  Str. Trandafirilor Nr. 1- Serviciul urbanism,
amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat ; 

-  pe site-ul www.tirguocna.ro, sectiunea « PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE  

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de hotărâre  se vor transmite pana pe data de 24.08.2018, pe adresa de e-mail a institutiei : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , sau se vor depune la Registratura generala a institutiei . 

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului. 

Persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor, formulate şi transmise în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice este doamna Arghire Viorica – consilier in cadrul Compartimentului informarea cetateanului-relatii cu publicul . 


ANUNŢ


     In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 7 - privind transparenta decizionala in administratia publica si ale art. 39, alin.3) din Legea nr. 273/2006 –privind finantele publice , pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul orasului Tirgu Ocna aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati Proiectul bugetului local si al bugetului activitatilor autofinantate pe anul 2018.
     Acest material este disponibil la :
- sediul Primăriei Oraşului Tirgu Ocna : Str. Trandafirilor Nr. 1- Serviciul buget contabilitate;
- pe site-ul www.tirguocna.ro, sectiunea « PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE
   Publicul interesat poate trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotarare, la registratura generala a Primariei Tirgu Ocna, precum si prin posta electronica: e-mail:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it pana pe data de 06.02.2018.