În data de 09.03.2018, administraţia publică locală a oraşului Tîrgu Ocna a semnat Contractul de Finanţare nr. 1570 cu Ministerul Dezvoltării Regionale   si Administraţiei Publice, pentru proiectul „VALORIFICARE TURISTICĂ ȘI MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ SPECIFICĂ ÎN STAȚIUNEA BALNEOCLIMATICĂ TÎRGU OCNA”.

Prin acest proiect vor fi modernizate, dezvoltate şi amenajate următoarele:

1.INFRASTRUCTURA RUTIERĂ

 Modernizare/reabilitare străzi - 8,246 km

Execuţie trotuare – 13 790 mp

Parcări – 47 locuri de parcare din care 6 pentru persoane cu dizabilităţi

Amenajare piste de biciclete – 3,310 km

 Proiectul vizează următoarele amplasamente: - str. Maior Roşita, str. Nicolae Arbanaş, str. Poet Ion Grămadă, str. Eremia Grigorescu, str. Alexandru cel Bun, str. Constantin Muşat, str. 1 Mai, str. Răducanu, str. Podul de Fier, str. Ion Diaconescu, str. Tiseşti, str. Oituz, str. Mihai Eminescu, str. Tudor Vladimirescu, str. Verii, str. Gării, str. Petre Ispirescu, str. Toamnei, str. Văleni, str. Podei, str. Fântâna cu Apă Rece, str. Locotenent Sion, str. Spitalului.

 

2.MODERNIZARE SI AMENAJARE SPAŢII VERZI, ZONE DE AGREMENT SI RECREERE

 Suprafaţa propusă a fi amenajată – 55 322 mp

Proiectul vizează amenajarea de spaţii verzi, de recreere si agrement şi alei pietonale a următoarelor amplasamente: - Pietonal Victoriei – alee pietonală (1864 mp), Piaţeta Costache Negri (6055 mp), Parc Măgura ( 47403 mp).

 

     3.DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC

Proiectul vizează și modernizarea sistemului de iluminat public din zona străzilor supuse modernizării, cât și a spațiilor verzi, de recreere și de agrement prin instalarea de becuri led cu impact asupra eficientizării consumului energetic și creșterii atractivității stațiunii balneoclimatice. De asemenea, prin proiect se are în vedere și extinderea sistemului de iluminat public din zonele neacoperite, respectiv pe străzile: Văleni, Nicolae Arbănaş, Podul de Fier, Gării, Petre Ispirescu. De asemenea se propune dezvoltarea iluminatului public în spaţiul verde nou creat din zona Parcului Măgura, Piațeta Costache Negri, Pietonal Victoriei.

 

    4.INFRASTRUCTURA RUTIERA

-Structura rutieră propusă pentru străzile unde există asfalt – frezare si 2 straturi asfalt

-Structura rutieră propusă pentru străzile balastate – balast, piatră spartă şi 2 straturi de asfalt

-Refacere trotuare

-Amenajare piste de biciclete

-Modernizare iluminat public

 

    5.MODERNIZARE SI AMENAJARE SPAŢII VERZI, ZONE DE AGREMENT SI RECREERE

 Pietonal Victoriei

 Elemente constructive: pavaj realizat din piatra cubică, pavaj realizat din dale de beton vibropresat, lucrări de gazonare, amenajare peisagistică cu arbori, plante.

Mobilier urban utilizat pentru amenajare: bănci; jardiniere; coșuri de gunoi cu scrumieră, coșuri compartimente pentru a permite o colectare diferențiată a deșeurilor, respectiv sticlă, plastic, hârtie și deșeuri biodegradabile; suporturi biciclete stradale; jardiniere; stâlpi delimitare spații; toalete ecologice vidanjabile din care una pentru persoane cu dizabilitati; panouri de informare pentru protejarea mediului înconjurator şi a biodiversităţii.

 Piața Costache Negri (alee pietonală)

Elemente constructive : pavaj executat din beton amprentat, lucrări gazonare cu rulou gazon, refacere soclu statuie, amenajare peisagistică cu arbori, plante.

Mobilier urban utilizat pentru amenajare: bănci; pergole; suporturi biciclete stradale, coșuri de gunoi cu scrumieră, coșuri de gunoi cu 4 compartimente pentru a permite o colectare diferențiată a deșeurilor, respectiv sticlă, plastic, hârtie și deșeuri biodegradabile; jardiniere; stâlpi delimitare spații; toalete ecologice vidanjabile din care una pentru persoane cu dizabilităti; panouri de informare pentru protejarea mediului înconjurator si a biodiversităţii.

 Parc Măgura

 Elemente constructive: alei pietonale realizate din pavaj din dale de beton vibropresat, insamantare amestec ierburi rezistente – tip pajiste amenajare peisagistică cu arbori, plante, platforma skateparc.

Mobilier urban utilizat pentru amenajare: bănci, ansamblu bănci cu masă șah, suport biciclete stradal, stâlpi delimitare spatii, coșuri de gunoi cu scrumieră inclusiv coșuri de gunoi cu 4 compartimente pentru a permite o colectare diferențiată a deșeurilor, respectiv sticlă, plastic, hârtie și deșeuri biodegradabile, toalete ecologice; foişoare din lemn, panouri de informare pentru protejarea mediului înconjurator și a biodiversităţii, toalete ecologice, rampe skateparc.

 

Valoarea totală a investiţiei este de 21.468.011,40 lei

Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR : 18.247.809,69 lei

Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional : 2.780.170,48 lei

Valoarea cofinanţării eligibile a beneficiarului : 440.094,23 lei