AVIZAREA ORGANIZARII SI DESFASURARII ADUNARILOR PUBLICE

     Cadrul legal este stabilit prin Legea nr. 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice , republicata , cu modificari si completari.

     Cu cel putin 3 zile inainte de desfasurarea unor adunari publice, organizatorul are obligatia de a depune la Primaria orasului  Tirgu Ocna o DECLARATIE scrisa . Obligatiile organizatorilor si participantilor la adunarile publice sunt stabilite la art. 12-13 din Legea nr. 60/1991.

     Organizatorii au obligatia de a solicita , prin adresa scrisa , Postului de jandarmi Tirgu Ocna cu cel putin 48 de ore inainte de data adunarii/manifestarii  publice , asigurarea masurilor specifice de ordine publica.