E-mail Print PDF

          BIROUL RESURSE UMANE-SALARIZARE, MANAGEMENTUL CALITATII, TEHNOLOGIA INFORMATIEI, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA, INFORMAREA CETATEANULUI -RELATII CU PUBLICUL,ARHIVA

      Şef birou  Gheţu Mihaela
      Consilier Şerban Mihaela Mădălina ( suspendat crestere copil )
 
COMPARTIMENT INFORMAREA CETATEANULUI - RELATII CU PUBLICUL
     Consilier Ferastauaru Emma
     Inspector Arghire Viorica 
     Referent Socaci Ancuţa