E-mail Print PDF

        SERVICIUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, CADASTRU – AGRICULTURA

-    Arhitect sef - Voleanschi Roxana Elena
-    Consilier Ghimbovschi Laura
-    Consilier Negrea Victor
-    Consilier Telega Ioana Bianca
-    Consilier Patru Cosmin
-    Referent Musat Carmen