Print

 

 -  SERVICIUL ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA, AUTORITATE TUTELARA, PROTECTIE SOCIALA
 -   SERVICIUL BUGET CONTABILITATE
 -  BIROUL RESURSE UMANE-SALARIZARE, MANAGEMENTUL CALITATII, TEHNOLOGIA INFORMATIEI, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA, INFORMAREA CETATEANULUI -RELATII CU PUBLICUL,ARHIVA
 - SERVICIUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, CADASTRU - AGRICULTURA

 - BIROUL ACHIZITII PUBLICE, INVESTITII, RELATII INVATAMANT, CULTE, ONG-URI

 - BIROUL TURISM, EVENIMENTE PUBLICE,AGREMENT, MEDIU, STRATEGII SI PROGRAME DE DEZVOLTARE, AUTORIZARE AGENTI ECONOMICI SI TRANSPORT IN REGIM DE TAXI , INSPECTIE COMERCIALA

 -  SERVICIUL  ADMINISTRATIV - INTRETINERE,  ILUMINAT PUBLIC,MONITORIZARE  UTILITATI PUBLICE, CENTRALE TERMICE, SEMNALIZARE RUTIERA, LICENTE DE TRASEU SI INREGISTRARE MIJLOACE DE TRANSPORT

 -  COMPARTIMENT JURIDIC, EVIDENŢA STATISTICÃ A ACTIVITATILOR CONSILIULUI LOCAL
 -  COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN
 -  SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR
 -  SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA 
 -  COMPARTIMENT BIBLIOTECA 
 -  COMPARTIMENT CASA DE CULTURA
 -  COMPARTIMENT MUZEUL DE ISTORIE
 -   COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI SPORTIVE – SALI DE SPORT, STADION
 -  COMPARTIMENT  ADMINISTRARE PIAŢA AGROALIMENTARĂ, OBOR SĂPTĂMÂNAL
 - SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ  ACORDATĂ   ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
 -  SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ